הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל

אודות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל מנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ- 55 מיליארד ש"ח עבור כ-800 אלף עמיתים, בעלת ידע וניסיון רב שנים בתחום הפנסיה והגמל.

 

מי אנחנו?

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ מנהלת קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות במגוון אפיקי השקעה.
ניהול ההשקעות מתבצע ע"י אגף ההשקעות של הפניקס, מהמובילים בשוק חיסכון ארוך הטווח בישראל.
החברה מציעה מגוון פתרונות חיסכון עבור המשפחה שלך והכל תחת קורת גג אחת. הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל מנהלת מגוון קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות, במסלולי השקעה שונים ובהתאם לצרכי הלקוח. היקף הנכסים המנוהל בחברה מסתכם בלמעלה מ- 55 מיליארד ש"ח.

כל פתרונות החיסכון למשפחה שלך

  • קרנות השתלמות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל מציעה לך, שכיר או עצמאי, מבחר קרנות השתלמות במגוון מסלולי השקעה, המנוהלות כולן ע"י אגף ההשקעות של הפניקס, מהמובילים בתשואות בשוק חיסכון ארוך הטווח בישראל.
  • קרנות פנסיה קרנות הפנסיה של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל מעניקות לך פתרונות פנסיוניים כוללים, המותאמים על-פי צרכיך ובכך מבטיחות את עתידך ועתיד משפחתך. בקרנות הפנסיה של הפניקס ניהול השקעות איכותי, ע"י אגף ההשקעות מהמובילים בשוק חיסכון ארוך הטווח בישראל, בשילוב עם שירות מקצועי ויעיל.
  • קופות גמל החברה מציעה לך, שכיר או עצמאי, מבחר קופות גמל במגוון מסלולים תוך התאמה אישית לצרכיך.
    ניהול ההשקעות של קופות הגמל מתבצע ע"י אגף ההשקעות של הפניקס, מהמובילים בתשואות בשוק חיסכון ארוך הטווח בישראל.
  • קופת גמל להשקעה בה ניתן להפקיד כספים בכל שנה קלנדרית עד 71,121 ש"ח ומאפשרת משיכת כספים בכל עת
  • חיסכון לכל ילד תכנית חיסכון של משרד האוצר וביטוח לאומי אשר מעניקה חיסכון לילדים במבחר מסלולי השקעה לבחירתכם
  • תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר הפקדת כספים לקופות הגמל ומשיכתם כסכום חד פעמי בגיל פרישה
    במגוון מסלולי השקעה לבחירת החוסך

נושאי משרה בכירים

חברי דירקטוריון וועדות

דוחות חברה מנהלת

מידע נוסף אודות הקופה

הודעות ופרסומים

 

ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.