אקסלנס גמל והשתלמות
מצוין להכיר.

אודות אקסלנס גמל והשתלמות

אקסלנס גמל והשתלמות הינה חלק מקבוצת הפניקס, אחת מקבוצות הביטוח המובילות בארץ, 
המנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ-30 מיליארד ש"ח ובעלת ידע וניסיון רב שנים בתחום הגמל וההשתלמות. 

מי אנחנו?

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אקסלנס נהנות מניהול השקעות מקצועי של אגף ההשקעות המוביל של הפניקס. 
החברה מציעה מגוון פתרונות חיסכון עבור המשפחה שלך והכל תחת קורת גג אחת. אקסלנס גמל והשתלמות מנהלת מגוון קופות גמל וקרנות השתלמות, במסלולי השקעה שונים ובהתאם לצרכי הלקוח. היקף הנכסים המנוהל בחברה מסתכם בלמעלה מ- 30 מיליארד ש"ח.

כל פתרונות החיסכון למשפחה שלך

  • קרנות השתלמות - במגוון מסלולי השקעה לטווח קצר עד בינוני
  • קופת גמל להשקעה - בה ניתן להפקיד כספים בכל שנה קלנדרית עד 71,121 ש"ח ומאפשרת משיכת כספים בכל עת
  • קופות גמל - מכשיר חסכון לטווח ארוך
  • חיסכון לכל ילד - תכנית חיסכון של משרד האוצר וביטוח לאומי אשר מעניקה חיסכון לילדים במבחר מסלולי השקעה לבחירתכם
  • תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - מאפשר הפקדת כספים לקופות הגמל ומשיכתם כסכום חד פעמי בגיל פרישה
    במגוון מסלולי השקעה לבחירת החוסך

נושאי משרה בכירים

חברי דירקטוריון וועדות

דוחות חברה מנהלת

מידע נוסף אודות הקופה

הודעות ופרסומים

 

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.