הפניקס פנסיה וגמל
כל פתרונות החיסכון למשפחה

 

להצטרפות לקופות ולקרנות שלנו

הפניקס פנסיה וגמל

הפניקס פנסיה וגמל מנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ- 118 מיליארד ש"ח עבור כמעל מיליון ושלוש מאות עמיתים, בעלת ידע וניסיון רב שנים בתחום הפנסיה והגמל.

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מציעה פתרונות פנסיונים ופיננסים עבור המשפחה שלך והכל תחת קורת גג אחת.
החברה מנהלת מגוון קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות במגוון אפיקי השקעה.
ניהול ההשקעות מתבצע ע"י אגף ההשקעות של הפניקס, מהמובילים בשוק חיסכון ארוך הטווח בישראל.

קרנות השתלמות

שכיר? עצמאי? מבחר קרנות השתלמות במגוון מסלולים תוך התאמה אישית לצרכיך

קרן פנסיה

קרנות פנסיה
קרן הפנסיה שלך לגיל פרישה
במגוון מסלולים לבחירתך

קרן פנסיה

קופות גמל

קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך הנהנה מהטבות מס ומאפשר לך לחסוך כספים לגיל הפרישה.

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה

מהפיכת החיסכון כבר כאן

קופת גמל להשקעה
חיסכון לכל ילד
חיסכון לכל ילד

תכנית חיסכון לכל ילד

תכנית חיסכון לכל ילד אשר זכאי לקצבת ילדים, במגוון מסלולים
הצטרפו עוד היום 

הפניקס אקסלנס גמל ופנסיה בע''מ מציעה לך המעסיק מספר קופות מרכזיות לפיצויים במגוון אפיקי השקעה שונים.

תיקון 190 - זה לא הגיל, זה התמהיל: השילוב המנצח לחיסכון בגילאי 60 +

היתרונות של קופות הגמל, ההטבות שמעניק תיקון 190 וכיצד השילוב המנצח הזה יסייע לכם להפיק יותר מהחיסכון בגילאי 60 פלוס.

מידע נוסף

טפסים לשירותך

הפניקס פנסיה וגמל בע''מ מעמידה לרשותך מגוון רחב של טפסים שימושיים לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות. הינך מוזמן להוריד ולמלא את הטפסים על פי ההנחיות הרלוונטיות ולהעביר אלינו לטיפול מקצועי בבקשתך.

הודעה בדבר מיזוג הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ להפניקס פנסיה וגמל בע"מ:

אנו שמחים להודיע על מיזוגה של "הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה" ל"הפניקס פנסיה וגמל" והעברת ניהולן של כלל קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של הלמן-אלדובי גמל, להפניקס פנסיה וגמל בע”מ, כחברה הקולטת. המועד המשוער להעברת הקופות הינו 30 בספטמבר 2021.
לצפייה בנוסח ההודעה המלא בדבר ההעברה והמיזוג לחץ כאן 
מיזוג הלמן-אלדובי קופות גמל והפניקס פנסיה וגמל - להודעה בדבר העברת ניהול הקופות לאחר המיזוג לחץ כאן

ביום 30.9.2021 מוזגה חברת הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, אשר שינתה את שמה לחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה").
החברה עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה בכל שנה המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.