פניות הציבור

קרנות נאמנות - פניות הציבור

פניה למנהל הקרן יכול שתעשה באחת מהדרכים הבאות:

ממונה על מערך פניות הציבור: עו"ד איתי שאול, היועץ המשפטי של קסם קרנות נאמנות בע"מ.

 • דואר אלקטרוני: kranot-p@xnes.co.il
  שימו לב: לפניות בתחום הגמל, ההשתלמות והפנסיה יש לפנות לכתובת פניות הציבור: Pniot@fnx.co.il
 • פקס מס': 03-7532030
 • משלוח דואר למשרדי מנהל הקרן שברח' אפעל 25, פתח תקווה, מיקוד 4951125

המידע והמסמכים הנדרשים מהפונה:

 • שם מלא ומספר תעודת זהות.
 • האם הפונה הינו לקוח של מנהל הקרן.
 • מהות הפניה.
 • השם המלא של הקרן נושא הפניה.
 • תאור מלא ומפורט של המקרה ומועדים רלוונטיים.
 • כל מידע ו/או מסמך רלוונטי לבירור הפניה.

שעות פעילות המוקד:
ימים ב, ג, ה בין השעות 10:00-13:00
טלפון: 03-7536890

מערכת הכללים לטיפול בפניות