1. הפניקס דאבליו בע"מ (להלן: "החברה") הון מעניקה שירותי ניהול הון, השקעות ותכנון פיננסי ללקוחות מסוגים שונים.

 2. החברה אינה בעלת רישיון יועץ השקעות/משווק השקעות/מנהל תיקי השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק העיסוק"). בהתאם לאמור החברה לא תייעץ בכל השקעה בניירות ערך (כגון מניות אג"ח וכד') או נכסים פיננסיים (כגון קרנות נאמנות, תעודות סל, מוצרים מובנים).

 3. במקרה בו החברה תפנה לקוח לצד שלישי לצורך שיווק השקעות ו/או ניהול תיקי השקעות, האחריות לעיסוק בהשקעות תהא במסגרת ההתקשרות הישירה בין הלקוח לבין הצד השלישי בלבד, ובאופן שהצד השלישי אינו פועל מטעמה של החברה והחברה אינה אחראית לשירותם שיינתנו על ידי הצד השלישי.

  כל שירות המותנה ברישיון יבוצע אך ורק בידי בעל רישיון מתאים לשם מתן השירות. יצוין כי החברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המנוהלים על ידי הגופים המפורטים להלן ("יצרני נכסי הזיקה" ו- "נכסי הזיקה")

  חברות בעלות רישיון ניהול תיקי השקעות
  • אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ
  • אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ
  • הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ
  • אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ
  • אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ
  • ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ
  • מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ
  • אי. בי. אי. – אמבן ניהול השקעות בע"מ

  קרנות השקעה
  • הפניקס קפיטל בע"מ
  • Phoenix Leap Ltd
  • הפניקס ווליו השקעות מתקדמות בע"מ
  • דיימונד קפיטל שרותי ניהול בע"מ
  • אי.בי.אי אסטרטגיות סי. אל. או בע"מ
  • אי.בי.אי פרטנרס בע"מ
  • אי.בי.אי תשתיות פיננסיות בע"מ
  • אי.בי.אי וולקנו החזקות בע"מ
  • אי.בי.אי קוואלטי קרדיט בע"מ
  • קומריט השקעות בע"מ
  • אורות השקעות בע"מ
  • נוקד קפיטל בע"מ

 4. "תאגיד קשור" - החברה הינה חברה מקבוצת הפניקס בית השקעות בע"מ ולפיכך הינה "תאגיד קשור" כשמשמעות המונח בחוק הסדרת העיסוק, בין היתר לגופים המוסדיים הבאים ולנכסים הפיננסיים שלהם:
  • הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • קסם קרנות נאמנות בע"מ
  • הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  • הפניקס אחזקות בע"מ
  • הפניקס חח"י קופה מרכזית לקצבה בע"מ
  • אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ

 5. חברות קשורות:
  • נתיבים אג"ח בע"מ
  • הפניקס אחזקות בע"מ
  • הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ
  • גמא ניהול וסליקה בע"מ
  • הפניקס ווליו פ2פ שותפות מוגבלת
  • ריט 1 בע"מ

הזיקה שיש לחברה ולנכסים הפיננסיים האמורים נובעת בין היתר מן ההכנסה שעשויה לנבוע לחברה ו/או לאחד או יותר מן התאגידים הקשורים לחברה כתוצאה מביצוע עסקאות בנכסים הפיננסיים המפורטים.
רשימה עדכנית של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים כאמור שאקסלנס היא בעלת זיקה אליהם מתפרסמת באתר האינטרנט של הקבוצה.

קבוצת הפניקס-אקסלנס*:

תרשים קבוצת הפניקס-אקסלנס

*מובהר כי מבנה חברות זה איננו ממצה את חברות הקבוצה.

עודכן בתאריך 23.7.2023