PHOENIX W, מקבוצת הפניקס, הוקמה כחברה אחות ל-ESOP, על מנת להעניק שירות משלים של ניהול הון, באופן אובייקטיבי ואיכותי ללקוחות מעולם ההייטק, למשפחות ולבכירים במשק, תוך התאמה אישית לצרכיהם הפיננסים ולפרופיל הסיכון האישי שלהם.

הצעת הערך שלנו

הידע הנצבר בקבוצת הפניקס בית השקעות אליה משתייכת PHOENIX W, לרבות ההבנה בתוכניות תגמול הוניות וכן בעסקאות M&A, הצוות המקצועי, שלו עשרות שנות ניסיון והכרות מעמיקה עם שוק ההון, התשתית המקצועית הרחבה של אנשי מקצוע, כלכלנים ומנהלי סיכונים שבקבוצה לצד שיתופי פעולה בינלאומיים ושירות אישי מייצרים יכולת ייחודית לבנות הצעת ערך מקצועית, מיטבית ויעילה ביותר.

אנו משלבים בהצעת הערך מגוון בתי ההשקעות, קרנות אלטרנטיביות ומוצרי השקעה שונים של הגופים המובילים בארץ ובעולם, תוך התחשבות בשיקולי מס, חסכון פנסיוני והשקעות במוצרים ייחודיים שנבנים אישית ללקוח.

המומחים שלנו מלווים את הלקוחות החל מהשלב הראשון של הכרות אישית מעמיקה, מבנה הנכסים הפיננסים והריאליים הקיימים, מטרות והעדפות עתידיות. על סמך אלו תבנה אסטרטגיה פיננסית והצעת ערך מקיפה של ההון המשפחתי.

לאחר ההקמה, יוענק ליווי פיננסי דינמי, צמוד ומקיף, אשר יאפשר לייעל, להתאים ולמקסם את השקעות הלקוח, לבסס את הביטחון הפיננסי של הלקוח ולהנות מהעברה בין-דורית מושכלת של ההון, זאת תוך לקיחה בחשבון של צרכי הלקוח המשתנים ומגמות בשוק.

הליווי כולל: בחינה וניתוח סיכונים, בקרה על כל מרכיבי הצעת הערך – מכשירים ארוכי וקצרי טווח, מט"ח לעומת שקל, השקעות בארץ לעומת חו"ל, פיזור, דוחות ותמונת מצב מלאה ומאוחדת של ההשקעות.

העקרונות המנחים שלנו

העקרונות המנחים הם הבנה של צרכי הלקוח, מקצועיות, שירותיות, יושרה, אובייקטיביות ושקיפות. כל אלו, בשילוב עם הכרות מעמיקה של הצרכים הפיננסים של לקוחות מעולם ההייטק, צוות מקצועי עתיר שנות ניסיון בשוק ההון והיותנו חלק מקבוצת הביטוח, הפיננסים וההשקעות המובילה בישראל, מעניקים ללקוח ערך מוסף מקצועי ושקט נפשי.