מיזוגים ורכישות (M&A)

כניסה למערכת ESOP

מיזוגים ורכישות (M&A)

ESOP טיפלה ומטפלת במספר רב של עסקאות מיזוג ורכישה בתפקיד סוכן משלם (Paying Agent) נאמן (Escrow Agent) וסוכן לניכוי מס עבור מס הכנסה בישראל (Israeli Withholding Agent).

ההתקשרות עם חברת ESOP לשירותי נאמנות ותפעול נדרשים בתחום "מיזוגים ורכישות" הינה על בסיס One Stop Shop וכוללת את כל השירותים הנדרשים לרבות:

 • שירותי נאמנות
 • מסחר בארץ ובעולם, ככל שנדרש
 • ניכוי מס 
 • סליקה והעברת כספים
 • תקשור

שירותינו בתחום מיזוגים ורכישות כוללים בין היתר:

 • אחריות על איסוף המסמכים הנדרשים מבעלי המניות והאופציות בעסקה
 • וידוא כי המסמכים מכילים את כל המידע הנדרש, לרבות קבלת החומר הנלווה (תעודות מניה, טפסי מס אמריקאים, זיהוי לצורך הלבנת הון ועוד)
 •  שליחת דיווחי סטאטוס
 • ניכוי במקור כנדרש (לרבות הפקת אישורי ניכוי מס במקור)

לקוחות נבחרים

Paying / Escrow Agent

Paying / Escrow Agent

השירותים המבוצעים על ידי ESOP
• פתיחת חשבונות נאמנות
• העברת כספים לנהנים וניכוי מס בהתאם להוראות ההסכם
• חישוב מס ואפשרות לביצוע ניכוי המס במקור בתיק הניכויים של ESOP והנפקת אישור ניכוי במקור רשמי לנהנים

Options Cash Out

 • ESOP מחזיקה במניות/כספים בהתאם למועדי ההבשלה ותקופות החסימה הקבועות בחוק והסדרי מס, ככל שמתקבלים
 • התאמת השירות (Custom-Made) וגמישות ב"תפירת" הפיתרון, הן בתוכנה והן במבנה השירות בהתאם לצורכי החברה, לעומת פתרונות מדף המוצעים כיום בשוק.
 • ניכוי מס כנדרש, לרבות בתיק הניכויים של ESOP תוך הנפקת טופס 106 (או 856) ודיווחים לביטוח לאומי (לרבות פריסה נדרשת)