ESCROW לקוד מקור

כניסה למערכת ESOP

מדוע צריך נאמנות לטכנולוגיה?

 • בשנים האחרונות החל שימוש נרחב, בארץ ובעולם, בנאמנות לטכנולוגיה בה נאמן, שהינו צד שלישי ובלתי תלוי, מחזיק סוגים שונים של קניין רוחני (IP) בנאמנות במסגרת הסכמי רישוי או הסכמים בהם מדובר על שימוש בטכנולוגיה.
   
  השימוש בנאמנות = תעודת ביטוח

 • הנאמנות מקנה רשת בטחון לפיה, בהתקיים תנאים, המוגדרים מראש בהסכם הנאמנות, הנאמן מורשה להעביר את הטכנולוגיה המופקדת לצד השני. תנאים שכיחים לשחרור טכנולוגיה:

  • פשיטת רגל של המפתח / המפקיד
  • הפסקת תמיכה במוצר על ידי המפתח / המפקיד
  • רכישת ספק הטכנולוגיה על ידי מתחרה של הגוף שלטובתו הוקמה הנאמנות
    
 • לעיתים קרובות הצדדים דורשים בדיקת תכולה של הטכנולוגיה המופקדת (VERIFICATIONׂׂׂׂ) ועדכונים על כל שינוי במוצר כך שיבטיח שהמוצר עדכני וניתן להשתמש בו בשעת הצורך ללא תלות בספק הטכנולוגיה וללא השבתה לארגון.

מה כוללת הנאמנות?

 • התאמת הנאמנות לצורך העסקי בין הצדדים (ישנם סוגי הסכמים שונים)
 • הפקדת קוד (לרבות דרך קישור מאובטח)
 • בדיקת אימות מקיפה (Verification) בהתאם לדרישה
 • אחסון ואבטחה לקוד המופקד
 • מעקב אחר עדכוני הטכנולוגיה
 • שחרור, בהתאם לצורך ולתנאי ההסכם

חברות הממומנות על ידי הרשות לחדשנות

 • קיימות מגבלות על הפקדת הקוד בנאמנות הוראות-המדען-הראשי
 • כל נאמנות לטכנולוגיה בחברה ממומנת על ידי הרשות לחדשנות מחויבת אישור הרשות לחדשנות מראש.
 • יש לפנות ל- ESOP ובכל מקרה לגופו ESOP תנחה האם ניתן לקבל אישור מהרשות לחדשנות.


Iron Mountain
 

החברה המובילה בעולם ל- Information Management. משרתת למעלה מ- 140,000 ארגונים ב- 39 מדינות בעולם (מתוכם 97% מחברות ה- Fortune 1,000). Iron Mountain נסחרת ב- NYSE והינה חלק מ- S&P 500 והינה חלק מחברות ה- Fortune 1,000. לחברה מעל 20,000 עובדים, מעל 1,000 מתקנים ו- 10 Data Centers.

Iron Mountain Logo