מעטפת שירותים
במקום אחד

כניסה למערכת ESOP

Phoenix ESOP מספקת ללקוחותיה מעטפת שירותים כוללת ומהווה One Stop Shop בהתייחס לניהול תשלום מבוסס מניות. החל מהקמת החברה ועד להנפקתה, הפתרון הייחודי של Phoenix ESOP מאפשר ניהול אקוויטי יעיל ונוח גם עם צמיחת החברה ופעילותה.

השירותים הניתנים על ידי הצוותים המקצועיים שלנו כוללים:

ניהול Cap Table (טבלת הון) – מערכת ה- Cap Table מנהלת את בסיס נתוני המניות והמשקיעים המחזיקים בהן, ובכך מספקת מידע מלא בשקיפות מלאה לחברות ולמשקיעים.
ה-Cap Table בנוי בהסתמך על הסטוריית האירועים ההוניים שקרו בחיי החברה, וכל אירועי ההון שהתרחשו מתועדים במסגרת ה-Cap Table. לאור כך, המערכת מאפשרת ללקוחותיה להפיק מגוון רחב של דוחות מפורטים לכל תאריך החל מהקמת החברה. ה-Cap Table מסונכרן אוטומטית עם מסדי הנתונים של תוכניות האופציות על בסיס שוטף.

דיווח כספי בגין תגמול מבוסס מניות – הפלטפורמה מייעלת את תהליכי ניהול האופציות. היא מחשבת באופן אוטומטי את לוחות הזמנים להבשלת האופציות, ניהול שווי שוק הוגן וחישוב אוטומטי של ההוצאות שיש להכיר בדוחות הכספיים. בסוף השנה הלקוחות מקבלים חבילת דיווח שנתית מוכנה לביקורת, הכוללת את סט הביאורים הנדרשים לדוחות הכספיים תחת תקני חשבונאות שונים. השירות ניתן באמצעות פלטפורמה מובילה העומדת בתקן תאימות SOC1.

הערכת שווי 409A – ביצוע הערכת שווי 409A בלתי תלויה לקביעת שווי שוק הוגן של מניות ה-Common בחברות פרטיות. הערכת השווי מבוססת על הנחיות ותקנים שנקבעו לסעיף 409A לחוקיי המיסוי האמריקאי.