ESCROW לקוד מקור

כניסה למערכת ESOP

בעידן טכנולוגי זה, עסקים מכל סוג תלויים בספקים של פתרונות טכנולוגיים לתפעול הפעילות שלהם. במידה וחברה המספקת פתרונות אלה אינה תומכת בשירותים ובמוצרים שלה כפי שהובטח, או אם היא עוצרת את פעילותה, הלקוחות שלה עלולים למצוא את עצמם במצוקה קשה, ללא תמיכה זמינה לכלים הטכנולוגיים בהם היא משתמשת. כדי למנוע זאת, לקוח המעוניין ברישיון מוצר יכול לבקש גישה לקוד הבסיסי ולמסמכי המקור. כך, אם הספק כבר לא יכול לספק תמיכה למוצריו, הלקוח עדיין יכול לתמוך במוצר בעצמו. עם זאת, מנקודת מבטו של ספק, מתן גישה כזו עשויה לסכן את ה-IP יקר הערך שלו, שכן עשויה להיות אליו גישה לא מתאימה, שינוי, העתקה או שיתוף.
נאמנות לטכנולוגיה מגשרת על הפער הזה על ידי הכרה בצרכים והפחתת הסיכונים של שני הצדדים.

מהי נאמנות לטכנולוגיה?

בהסכם נאמנות לטכנולוגיה, קוד מקור לתוכנה וכל קניין רוחני אחר (כגון אלגוריתמים, נוסחאות או תהליכים) מופקדים לחשבון נאמנות המוחזק על ידי צד שלישי ניטרלי ומהימן, המאפשר את שחרור הטכנולוגיה למוטב בלבד, בתנאים מסוימים המוסכמים ביניהם. ההסדר מעניק לזכאי הטכנולוגיה מידה של ביטחון כך שיוכל להמשיך ולהשתמש בטכנולוגיה גם במקרה של כשל אצל הספק, תוך מתן מענה לצורך של הספק בסודיות.

רשות החדשנות

חברות שקיבלו מימון מרשות החדשנות בישראל כפופות למגבלות מסוימות בהתקשרות בהסכמי נאמנות טכנולוגית. חברות המעוניינות להתקשר בהסכם נאמנות לטכנולוגיה חייבות לקבל אישור מראש של רשות החדשנות.
צרו קשר עם Phoenix ESOP לקבלת מידע נוסף.

פתרון הנאמנות הטכנולוגית של Phoenix ESOP / NCC Group

חבילת השירותים שלנו כוללת נאמנות לטכנולוגיה לקוד מקור ואימות נאמנות באמצעות NCC Group, ספקית שירותי הנאמנות המובילה בעולם.

נאמנות לתוכנה

קוד המקור מאובטח בכספות של קבוצת NCC, שהינן מתקנים פיזיים מאובטחים המשתמשים בתקנים מחמירים כדי לשמור על בטיחות ואבטחת הנתונים (דוגמת מתקנים המופעלים באמצעות ספקי כוח אל-פסק, שימוש בחומרים חסיני אש, מערכות כיבוי אש בגז ומערכות אבטחה מתוחכמות לבקרת גישה). קבוצת NCC משתמשת גם בשיטות עבודה מיוחדות למעקב אחר אופי שמירת הנתונים, לרבות נהלים קפדניים המתייחסים לאבטחת אחסון, מתקנים ואחזור פיקדונות. פיקדונות הטכנולוגיה משוחררים רק לאחר הערכה מדוקדקת של תנאי ההסכם ובהתאם לתהליך המוסכם.

אימות קוד מקור

למרות שהכנסת תוכנה לחשבון נאמנות מבטיחה שהקוד ישוחרר אם וכאשר יתרחש מצב הדורש שחרור, אין זה אומר בהכרח שהתוכנה שפורסמה תהיה שלמה, שמישה או אפילו ניתנת לקריאה. שירותי אימות מספקים וודאות שהקוד שהופקד הינו שלם, ושכל הפקדה מכילה את כל הרכיבים הדרושים לקריאת הקוד, ליצירה מחדש ותחזוקה של התוכנה או הטכנולוגיה. קיימות רמות שונות של אימותים הנותנים מענה לדרישות השונות.

קבוצת NCC

במשך למעלה מ-40 שנה, קבוצת NCC מספקת הבטחת המשכיות תוכנה באמצעות אספקת פתרונות נאמנות מובילים בשוק. שירותי ה-Software Resilience הזריזים והחזקים שלה מגנים על כ-50,000 לקוחות ב-135 מדינות בד בבד עם פיתוח, אספקה והשמשה של יישומים קריטיים לעסקים.

פתרונות ה-Software Escrow של קבוצת NCC עבור סביבות מקומיות, סביבות SaaS וסביבות היברידיות, כוללים הסכמים משפטיים ושירותי אימות קוד מקור - כולם מסופקים כדי להתאים למגוון חוקים בינלאומיים, ומוחזקים על ידי רשת של כספות פיזיות ווירטואליות מאובטחות.

NCC Group logo