השקעות אלטרנטיביות - מדריך

השקעות אלטרנטיביות – איך זה עובד והאם כדאי להשקיע? מדריך

מי שמחפשים תוספת של יציבות, פוטנציאל תשואה נוסף וגידור סיכונים לתיק ההשקעות, יכולים למצוא בהשקעות פרטיות והשקעות אלטרנטיביות את מבוקשם. בואו להכיר את התחום שלפי הערכות צפוי לצמוח בשנים הבאות ב- 50%.

עד לפני כמה שנים, השקעות אלטרנטיביות היו עניין השמור לגופים מוסדיים בלבד. ואולם, הפופולריות שלהן הולכת ועולה, ולפי נתוני חברת Preqin – חברת המחקר והמידע הגדולה בעולם לתחום השקעות פרטיות ומוצרים אלטרנטיביים, היקף ההשקעות הפרטיות והאלטרנטיביות בעולם גדלו באופן עקבי מסך של 3.1 טריליון דולר אמריקאי בשנת 2008 לסך 9.44 טריליון דולר אמריקאי ביוני 2018. להערכת Preqin עד שנת 2023 היקף ההשקעות יצמח ביותר מ- 50% וצפוי לעמוד על כ- 14 טריליון דולר אמריקאי.

 

השקעות אלטרנטיביות איך זה עובד


אז מה זו בעצם השקעה אלטרנטיבית?

בשנים האחרונות ניכר כי ישנה עליה בהתעניינות המשקיעים בהשקעות אלטרנטיבות, וזאת כאמור על רקע חשיפה רחבה יותר של המשקיעים להשקעות מהסוג הזה. על אף זאת, עדין לא קיימת הגדרה אקדמית או הגדרה מדויקת כלשהי לסוג ההשקעה "האלטרנטיבית". על מנת להבין במה בדיוק מדובר, ומדוע ישנה התעניינות של המשקיעים בהשקעה כזו, יש ראשית להבין שני מונחים מעולם ההשקעות: הקצאת נכסים לאפיקי השקעה וכן מוצרי השקעה.


אפיקי ההשקעה המסורתיים

כאשר מדברים על הקצאת נכסים לאפיקי השקעה, הכוונה היא להליך שבו משקיע מחליט מה יהיה היקף ההשקעה או מידת החשיפה שהוא רוצה למגוון אפיקי השקעה. מטרת החשיפה הפיננסית לאותם אפיקי השקעה היא לייצר למשקיע תשואה לאורך תקופת ההשקעה. בין אפיקי ההשקעה המסורתיים המרכזיים ניתן לציין השקעה במזומן, בפיקדונות, בחוב, במניות וכמובן במט"ח.


מוצרי ההשקעה הנפוצים

מוצר השקעה הוא מכשיר פיננסי או נייר ערך שבאמצעותו בוחרים המשקיעים להיות חשופים לאפיקי ההשקעה השונים. בין המכשירים הפיננסיים הנפוצים ביותר אפשר למנות את איגרות החוב (ממשלתיות וקונצרניות), מניות שהונפקו לציבור ונסחרות במסגרת בורסה מוסדרת, קרנות נאמנות, קרנות סל ו-ETF לסוגיו, וכן פיקדונות בנקאיים, תכניות חסכון ופיקדונות מובנים.
במובן הרחב של ההגדרה, מוצר השקעה אלטרנטיבי אינו משתייך לאחת מהקטגוריות הנפוצות שציינו תחת מוצרי השקעה.

לרוב, מוצר אלטרנטיבי יאפשר חשיפה לאחד מאפיקי ההשקעה שהוזכרו באמצעות מוצר, אשר יהיה לרוב בעל המאפיינים הבאים:

  1. השקעה פרטית – לרוב ההשקעה תתבצע באמצעות התאגדות משפטית שהיא פרטית, בשונה מהשקעה שהיא ציבורית.
  2. פרופיל סיכון/סיכוי - היחס בין התשואה הפוטנציאלית לסיכון הגלום במוצר השקעה אלטרנטיבית יהיה ברוב המקרים עדיף וטוב יותר, זאת ביחס לאפשרויות המסורתיות הקיימות בפני המשקיעים במוצרים סחירים וציבוריים.
  3. β נמוכה – המתאם בין המוצר האלטרנטיבי לתיק השקעות סחיר של המשקיעים הוא נמוך, ולעתים עשוי להיות אף שלילי.
  4. נזילות מוגבלת – רוב המוצרים וקרנות ההשקעה האלטרנטיביות ישקיעו בנכסים פרטיים בעלי נזילות מוגבלת ואף לא נזילים כלל, המאופיינים לרוב בטווח השקעה ארוך. לכן, על מנת שהמשקיעים יזכו ליהנות מיתרונות ההשקעה בהם, הם נדרשים להתחייב בעצמם לאופק השקעה התואם את מדיניות ההשקעה של המוצר האלטרנטיבי הספציפי שבו הם משקיעים.
  5. תנודתיות קצרת טווח בשוק ההון – אחד מבין המאפיינים של המוצרים אלטרנטיביים הוא העובדה שהם לא "ציבוריים". כלומר, המוצרים האלו לא נסחרים בבורסה מוסדרת, ואין להם קונים ומוכרים מרצון שמבצעים עסקאות באופן שמאפשר להם לראות את המחיר המוסכם של המוצר בכל יום (בדומה למניות ואג"ח שנסחרים בבורסה).
    עם זאת, חשוב להדגיש שלמרות שאין מחיר יומי שנקבע בין קונה למוכר, למוצרים האלטרנטיביים יש מחיר ושווי ברור. הם משוערכים לרוב בתדירות רבעונית ולפעמים אף חודשית, על בסיס מודלים ופרקטיקה מקובלת, בתדירות ובתנאים הקבועים במסמכי המוצר, כך שהמשקיע יכול לדעת מה שיעור התשואה שהוא עשוי לקבל לאורך כל חיי ההשקעה.

אז מה היתרון הגדול של השקעות אלטרנטיביות?

בזכות פרופיל התשואה/סיכון המשופר והמתאם הנמוך לתיק ההשקעות הסחיר של המשקיעים, שילוב של השקעות ומוצרים אלטרנטיביים בתיק, במקום חלק מהמוצרים הסחירים באפיק השקעה מסוים, עשויים לשפר את פוטנציאל התשואה של תיק ההשקעות ולהקטין את התנודתיות והסיכון הכולל של התיק.

ומה החיסרון?

העובדה כי למוצר השקעה אלטרנטיבי אין מחיר שוק יומי ותוך יומי, בדומה לניירות ערך ציבוריים, בנוסף לנזילות מוגבלת, עלולה להוות חיסרון בעיני חלק מהמשקיעים. יחד עם זאת, משקיעים מתוחכמים* בעלי יכולות וידע פיננסי, המעוניינים באופק השקעה ארוך, ואינם רגישים לסחירות ונזילות, מבינים כי חלק מהמאפיינים האלו מאפשרים השקעה עם פרופיל תשואה וסיכון טובים יותר.
השקעות פרטיות ואלטרנטיביות הן לרוב פחות רגישות לתנודתיות קצרת הטווח של השווקים הפיננסים, מה שעשוי לצמצם את מרחב הטעויות הפסיכולוגיות הנפוצות שמשקיעים נוטים לבצע בתקופות סוערות בשוק ההון.
יודגש, כי למרות היתרונות הפוטנציאלים הברורים של ההשקעות האלטרנטיביות על פני המסורתיות, וכן בגלל המאפיינים הייחודיים שלהן, השקעה במוצר אלטרנטיבי מחייבת את המשקיעים להבין היטב במוצר שבו הם בוחרים להשקיע, ולוודא כי מאפייני המוצר תואמים את הצרכים, המטרות והסיכון הפיננסי שהם הגדירו לעצמם.


בשורה התחתונה

השקעות אלטרנטיביות יספקו למשקיעים מתוחכמים*, בעלי יכולות והבנה פיננסיות, הזדמנויות השקעה במוצרים שפרופיל הסיכון ביחס לפוטנציאל התשואה שלהם הוא ככלל טוב יותר, זאת בהשוואה להשקעה במוצר קונבנציונלי או מסורתי מקביל.
השילוב של השקעות אלטרנטיביות בתיק השקעות מספק ערך נוסף למשקיע גם מההיבט של הורדת הסיכון הגלום בתנודתיות של התיק וזאת בזכות מתאם נמוך, ולעיתים ואף שלילי, לתיק ההשקעות סחיר.
בהתאם לכך, אנו בהפניקס בית השקעות מאמינים שעל כל לקוח מתוחכם* לבחון את הצורך לכלול השקעות אלטרנטיביות במסגרת השקעותיו, וזאת על חשבון הקצאת כספים להשקעות מסורתיות וציבוריות.

* משקיע מתוחכם הינו לקוח הנמנה על התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשנ"ט-1968.

 

 אנו מזמינים אותך לקבוע פגישת היכרות ללא תשלום או התחייבות, ולקבל פרטים נוספים על השקעות אלטרנטיביות.

תיאום פגישה

האמור בסקירה זו מובא למטרת אינפורמציה בלבד וכחומר רקע בלבד. אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך, או של יחידות השתתפות במוצר אלטרנטיבי ו/או בכלל, או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם.

המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של עולם ההשקעות האלטרנטיבי והדעות והתחזיות האמורות בו עשויות להשתנות. מובהר כי השקעה במוצרים אלטרנטיביים הינה השקעה בנכס בסיכון מיוחד, ללא נזילות, אשר עלול לגרום להפסד של כל הכספים המושקעים. ולכן, סקירה זו אינה מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ולפיכך מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע רלוונטי, בטרם קבלת החלטה אודות ביצוע ההשקעה במוצר אלטרנטיבי זה או אחר. כמו כן מובהר.

המסתמך על המידע הכלול בסקירה זו ועל ההמלצות ו/או התחזיות הכלולות בסקירה זו עושה כן על אחריותו בלבד ועורכי הסקירה, ו/או אקסלנס ו/או חברות בשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם משימוש בסקירה זו, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים להתממשות תחזיות המפורטות בסקירה זו.

קבוצת אקסלנס, אשר הינה חלק מקבוצת דלק, עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות ועשיית שוק בניירות ערך של חברות שונות ובאג"ח ממשלתיות.