השקעות אלטרנטיבות

ללקוחות כשירים

תיאום פגישה

לתיאום פגישה בנושא השקעות אלטרנטיבות ללקוחות כשירים יש למלא את הפרטים הבאים

 

המידע המובא באתר זה הינו למטרת אינפורמציה וכחומר רקע בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר ו/או כל ניתוח הכלול בו הצעה לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך, או של יחידות השתתפות ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. 
המידע המופיע באתר אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע כזה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות, הפרטים והדעות. התחזיות המופיעות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה מראש. 
מובהר כי ההשקעה במוצרים אלטרנטיביים הינה מורכבת, דורשת ידע והתמצאות בשוק ההון, וכי ההשקעה במוצר מסוג זה הינה השקעה בנכס בסיכון מיוחד. מוצרים אלטרנטיביים הינם מוצרים בעלי מאפיינים משתנים, בעלי נזילות נמוכה ולעיתים ללא נזילות כלל, וההשקעה בהם עשויה לגרום להפסד של כל הכספים המושקעים. המידע המופיע באתר זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע, ולפיכך מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע רלוונטי וכן לעיין במסמכים של כל מוצר אלטרנטיבי, בטרם קבלת החלטה אודות ביצוע ההשקעה. כמו כן, מובהר כי בכל מוצר אלטרנטיבי עשויים להיגבות דמי ניהול והוצאות נוספות אשר יפחיתו את תשואות הנכסים האלטרנטיביים, ככל שתהיינה כאלו. 
המסתמך על המידע הכלול באתר זה ועל ההמלצות ו/או התחזיות הכלולות בו עושה כן על אחריותו בלבד ועורכי האתר, ו/או אקסלנס ו/או החברות שבשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם משימוש במידע המופיע באתר זה, ככל וייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט באתר זה ולהתממשות התחזיות המפורטות בו. 
קבוצת אקסלנס, הינה חלק מקבוצת דלק, עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות ועשיית שוק בניירות ערך של חברות שונות ובאג"ח ממשלתיות.