חברי הנהלת אקסלנס

הנהלת אקסלנס נשואה

משה עמית

משה עמית

יו"ר אקסלנס

חנה הולנדר

חנה הולנדר

מנכ"לית אקסלנס

בועז נגר

בועז נגר

יו"ר קסם קרנות ו-ETF 

אבנר חדד

אבנר חדד

מנכ"ל קסם קרנות ו-ETF

אלעד בנבג'י

אלעד בנבג'י

מנכ"ל אקסלנס נשואה שירותי בורסה

בני כהן

בני כהן

מנכ"ל אקסלנס ניהול תיקי השקעות

שרון ייגר

שרון ייגר

יו"ר ומנכ"ל אקסלנס נשואה חיתום

אודליה פולק

אודליה פולק

מנכ"ל אקסלנס ESOP

חזי שרמן

חזי שרמן

סמנכ"ל רגולציה ויועץ משפטי אקסלנס

הנהלת אקסלנס גמל והשתלמות

אורי קיסוס

אורי קיסוס

מנכ"ל