הקוד האתי שלנו

נאמנות

נאמנות

נפעל לטובת הלקוח ובהתאם לצרכיו, על מנת להצדיק את האמון שנתן בנו בניהול כספו, תוך מחויבות לחברה ולמטרותיה, והקפדה על התנהלות ברוח ערכיה.

מקצועיות

מקצועיות

נפעל למימוש התפקיד במומחיות וביסודיות תוך חתירה למצוינות, חדשנות והרחבת הידע, לשם השאת הערך ללקוח, לאורך זמן.

אמינות וגילוי נאות

אמינות וגילוי נאות

נפעל למסירת מידע נכון ומדויק ככל שניתן, מול גורמים פנימיים וחיצונים כאחד. נקפיד על תיאום ציפיות ועמידה בהן בצורה מדויקת ונאמנה, תוך גילוי נאות של המידע והנתונים המהותיים אשר יש בהם כדי להשפיע על פעולותינו מול הגורמים הסובבים אותנו.

כבוד הדדי והוגנות

כבוד הדדי והוגנות

נפעל לשלב בין דרך ארץ לעסקים, באמצעות קיום סביבת פעילות הוגנת, מכבדת וחיובית, שתתמוך בהעצמת חוויית הלקוח, ובהגשמת מטרות החברה והפרט.