אקסלנס למען הקהילה

 

אקסלנס בקהילה

אקסלנס נשואה הינה חברה המעסיקה מאות עובדים ומשקיעה בהם משאבים רבים במטרה לפתח את הקהילה בה אנו חיים. אנו מאמינים כי מעורבות בקהילה מצד חברות עסקיות הינה אבן דרך משמעותית להשגת חוסן ויציבות של כלכלת מדינת ישראל.

פרוייקט חונכות אישית של ילדי בית אלעזרקי

פרוייקט חונכות אישית של ילדי בית אלעזרקי

כחלק מהאסטרטגיה של חברת אקסלנס להוביל במוצרים חדשניים, ליצור וליזום, החלטנו להוביל ולהיות חדשניים גם בתהליכים חברתיים ולתרגם את הכוח העסקי לחברתי.

בחרנו ליזום ולא להגיב, ליזום פרויקטים במקום להיענות לפניות וכפועל יוצא חברנו לבית הילדים על שם אלעזרקי. במסגרת הפרויקט עובדי אקסלנס מתנדבים באופן קבוע להיות חונכים לילד/ה ומקדישים להם תשומת לב אישית ומיוחדת.

המפגשים הינם חוויתים ועוסקים בפעילויות שונות ומגוונות ברחבי הארץ.

פרוייקט מצוינות בשיתוף המסלול האקדמי של המכללה למינהל

פרוייקט מצוינות בשיתוף המסלול האקדמי של המכללה למינהל

אנו מקיימים מזה מספר שנים פרוייקט מצויינות בלימודים אקדמאיים בשיתוף המסלול האקדמי של המכללה למינהל.
מתוך החתירה למצויינות בתוך החברה אנו מעודדים מצוינות בקרב הסטודנטים שהם דור העתיד.

במסגרת הפרוייקט אקסלנס נשואה:

  • מעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים בתחומי הכלכלה.
  • מקיימת כנסים והדרכות.
  • מקיימת מחקרים.
  • שואפת לשלב בוגרים בחברה
דירוג מעלה - להיות חלק ממנהיגות חברתית

דירוג מעלה - להיות חלק ממנהיגות חברתית

בשנת 2012 חברת אקסלנס דורגה בדירוג זהב לחברות על פי דירוג מעלה.

דירוג מעלה הוא מדד אשר נועד לבחון את קיומם של ערכים חברתיים סביבתיים בהתנהלות של החברות הגדולות במשק.

סטנדרטים רבים שהדירוג דורש אומצו על ידי החברות ותורמים ליצירת ארגון בריא יותר. תוצאות הדירוג משקפות מגמות חברתיות סביבתיות במשק הישראלי המצביעות על מגמה חיובית. הדירוג נערך מספר שנים ומתבסס על קריטריונים מפורטים בשישה תחומים מרכזיים של אחריות תאגידית: איכות סביבה, אתיקה בעסקים, זכויות אדם וסביבת עבודה, מעורבות בקהילה, ממשל תאגידי ודיווח חברתי סביבתי.

דירוג מעלה מאפשר לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן בתחום האחריות התאגידית ולהיכלל בדירוג מעלה ובמדד מעלה בבורסה לניירות ערך.

דירוג מעלה הוא התנדבותי והחברות המשתתפות בו בוחרות מרצונן להיחשף ולדווח ללא שיחויבו לכך על פי חוק.