בית אחד,
מגוון אפשרויות השקעה וחיסכון.

אודות אקסלנס נשואה

אקסלנס השקעות בע"מ מאגדת אשכול של חברות בנות ומספר רב של פעילויות בתחומי ניהול הנכסים לזמן קצר וארוך, ושירותים פיננסיים מגוונים. אלה ניתנים ללקוחות פרטיים ומוסדיים בארץ ובחו"ל ולחברות מסחריות. 

אקסלנס נשואה נוסדה בשנת 1992 על ידי רוני בירם וגיל דויטש, ובשנת 1994 הפכה לחברה ציבורית, עת הונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

אקסלנס לאחרונה יצאה ממסחר בבורסה לני"ע בת"א וכיום הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של הפניקס. אקסלנס מנהלת כ-48.8 מיליארד ש"ח בנכסים פיננסיים  (נכון ל-31.12.2017).
בחברה מועסקים כ - 300 עובדים בתחומי פעילות שונים.

עד לסוף שנת 2016 אקסלנס ניהלה קופות גמל בהיקף של כ-23 מיליארד ש"ח ומה-1.1.17 מוזגה פעילות הגמל והועברה לחברת אחות/חברת בת של הפניקס.