בית אחד,
מגוון אפשרויות השקעה וחיסכון.

אודות הפניקס בית השקעות

הפניקס בית השקעות מאגדת אשכול של חברות בנות ומספר רב של פעילויות בתחומי ניהול הנכסים לזמן קצר וארוך, ושירותים פיננסיים מגוונים. אלה ניתנים ללקוחות פרטיים ומוסדיים בארץ ובחו"ל ולחברות מסחריות. 

אקסלנס נשואה נוסדה בשנת 1992 על ידי רוני בירם וגיל דויטש, ובשנת 1994 הפכה לחברה ציבורית, עת הונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בשנת 2017 יצאה החברה ממסחר בבורסה לני"ע בת"א וכיום הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של חברת הפניקס. 
בחברה מועסקים כ - 300 עובדים בתחומי פעילות שונים ומגוונים.

עד לסוף שנת 2016 אקסלנס ניהלה קופות גמל ומה-1.1.17 מוזגה פעילות הגמל והועברה לחברת אחות / חברת בת של הפניקס.