בית השקעות אקסלנס
הדפסה

הרשם לניוזלטר
קבל סקירות ועדכונים שוטפים על שוק ההון ישירות לתיבת המייל שלך.
אקסלנס קרנות נאמנות , מגוון אפשרויות השקעה

 

קרנות נאמנות

אקסלנס קרנות נאמנות הינה מהחברות המובילות בתעשיית קרנות הנאמנות.

החברה מנהלת כ-12 מליארד ש"ח (4) במגוון קרנות נאמנות במבחר אפיקי השקעה קיימים:
אג"ח, שקליות, מנייתיות, מט"ח ומניות חו"ל.

אקסלנס קרנות נאמנות חרטה על דגלה את ערכי המקצועיות, השקיפות וההגינות כערכים בסיסיים.

ניהול ההשקעות של החברה מושתת על המתודולוגיה הבאה:
* צוותים מקצועיים ממוקדי תחומי השקעות שונים: מניות, קונצרני וממשלתי.
* פעילות רוחבית בכל הקרנות המובלת על ידי הצוותים המקצועיים.
* אינטגרציה של השקעות חו"ל וישראל בצוותים, בניתוח השקעות בקרנות.

אנו שוקדים על פיתוח קרנות נאמנות חדשות המתאימות למאפיינים ולצרכים השונים של המשקיעים,
בכל האפיקים הקיימים.  

לרשימת קרנות הנאמנות של אקסלנס

קרנות במיקוד
אקסלנס (0A) אג"ח מדורגות
מס' 5115696
שנת 2016 (1) מתחילת 2017 עד סוף החודש הקודם (2) 12 חודשים אחרונים (3)
5.72% 1.62% 6.11%
אקסלנס (2B) תיק 20-80
מס' 5122577
שנת 2016 (1) מתחילת 2017 עד סוף החודש הקודם (2) 12 חודשים אחרונים (3)
3.85% 2.22% 5.21%

(1) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.16-31.12.16 (2) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.17-31.3.17 (3) ע"פ נתוני פרדיקטה
1.4.16-31.3.17 (4) נכון ל- 31.3.17 (5) כל עוד לא יוחלט אחרת ובכפוף להתחייבות מנהל הקרן מיום 29/2/2016 (מס' אסמכתא: 2016-03-037312).
(!) - הכללת סימן הקריאה בשם הקרן , משמעותו , כי ע"פ מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה עשוי לעלות על שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן.
אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה- אג"ח קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך יותר מדירוג (-BBB) או דירוג מקביל לו.

אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין באמור כדי
להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל
אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף
שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.
מנהל הקרן הינו אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ.
דרגת חשיפה מרבית למניות
0
1
2
3
4
5
6
דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ
0
A
B
C
D
E
F
אחוז חשיפה מרבית
0%
עד 10%
עד 30%
עד 50%
עד 120%
עד 200%
מעל 200%