בית השקעות אקסלנס
הדפסה

הרשם לניוזלטר
קבל סקירות ועדכונים שוטפים על שוק ההון ישירות לתיבת המייל שלך.
קרנות נאמנות זה קסם
 

קרנות נאמנות

קסם קרנות נאמנות הינה מהחברות המובילות בתעשיית קרנות הנאמנות.

החברה מנהלת כ-12 מליארד ש"ח (4) במגוון קרנות נאמנות במבחר אפיקי השקעה קיימים:
אג"ח, שקליות, מנייתיות, מט"ח ומניות חו"ל.

החברה חרטה על דגלה את ערכי המקצועיות, השקיפות וההגינות כערכים בסיסיים.

ניהול ההשקעות של החברה מושתת על המתודולוגיה הבאה:
* צוותים מקצועיים ממוקדי תחומי השקעות שונים: מניות, קונצרני וממשלתי.
* פעילות רוחבית בכל הקרנות המובלת על ידי הצוותים המקצועיים.
* אינטגרציה של השקעות חו"ל וישראל בצוותים, בניתוח השקעות בקרנות.

לרשימת קרנות הנאמנות 

קרנות במיקוד
קסם אקסלנס (4D) תיק השקעות גמיש
מס' 5103643
שנת 2017 (1) מתחילת 2018 עד סוף החודש הקודם (2) 12 חודשים אחרונים (3)
13.99% 31.54% 46.79%
קסם אקסלנס (4D) ארה"ב חייבת
מס' 5101308
שנת 2017 (1) מתחילת 2018 עד סוף החודש הקודם (2) 12 חודשים אחרונים (3)
17.68% 11.79% 17.87%
(1) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.17-31.12.17 (2) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.18-31.8.18 (3) ע"פ נתוני פרדיקטה
1.9.17-31.8.18 (4) נכון ל- 31.8.18 (5) כל עוד לא יוחלט אחרת, בכפוף להתחייבות מנהל הקרן מיום 27.12.17 (מס' אסמכתא 2017-03-117517) ומיום 29.2.16 (מס' אסמכתא 2016-03-037312).
(!) – הכללת סימן הקריאה בשם הקרן, משמעותו, כי ע"פ מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לסיכון אשראי הנובע מהשקעת נכסי הקרן באג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ומהחזקת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות כנקבע בפרופיל החשיפה של הקרן. יחד עם זאת ובהתאם להחלטת מנהל הקרן, הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה – אג"ח קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ– -BBB) BBB מינוס) או דירוג מקביל לו.
קבוצת סיכון האשראי הראשונה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי שפורסמה ביום 14.11.2016.

אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ.
דרגת חשיפה מרבית למניות
0
1
2
3
4
5
6
דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ
0
A
B
C
D
E
F
אחוז חשיפה מרבית
0%
עד 10%
עד 30%
עד 50%
עד 120%
עד 200%
מעל 200%