בית השקעות אקסלנס
הדפסה

אופן הטיפול בפניות ובתלונות הציבור


פניה למנהל הקרן יכול שתעשה באחת מהדרכים הבאות:
  • ממונה על מערך פניות הציבור: עו"ד אסף סטוט, היועץ המשפטי של אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ.
  • דואר אלקטרוני: kranot-p@xnes.co.il
  • פקס מס': 03-7536640
  • משלוח דואר למשרדי מנהל הקרן שברח' אפעל 25, פתח תקווה, מיקוד 4951125

המידע והמסמכים הנדרשים מהפונה:
  • שם מלא ומספר תעודת זהות.
  • האם הפונה הינו לקוח של מנהל הקרן.
  • מהות הפניה.
  • השם המלא של הקרן נושא הפניה.
  • תאור מלא ומפורט של המקרה ומועדים רלוונטיים.
  • כל מידע ו/או מסמך רלוונטי לבירור הפניה.
שעות פעילות המוקד:
ימים ב,ג,ה בין השעות 10:00-13:00
טלפון: 03-7536900
 
6841tipul.pdf (37633 bytes) מערכת הכללים לטיפול בפניות