בית השקעות אקסלנס
הדפסה

ממשלתי מדד 10- 5 שנים
338.64
0.02
%
מדד תל בונד שקלי
353.08
0.09
%
מדד תל בונד צמודות-יתר
323.40
0.12
%
דולר ארה ב
3.79
-0.29
%
אירו
4.07
-0.18
%
ממשלתי שקלי
398.99
-0.06
%
מדד ת א 100
1239.15
0.56
%
מדד ת א 25
1413.72
0.50
%
מדד ת א 75
902.12
1.18
%