בית השקעות אקסלנס
הדפסה

אסטרטגיית ניהול השקעות של אקסלנס

אנחנו באקסלנס מאמינים כי ניהול נכון של תיק השקעות מתחיל בהבנת ה"תמונה הגדולה" דרך הסתכלות על הסביבה המאקרו כלכלית  ומשם, ירידה לפרטים הקטנים עד לרזולוציית המיקרו.

מנהלי ההשקעות שלנו בוחנים כל העת את סביבת המאקרו ומגדירים הנחות בסיס לבניית
תמהיל התיק, ביניהן:
 • ריבית חזויה
 • אינפלציה חזויה
 • נתוני צמיחת המשק
 • הערכות לגבי ההתפתחויות הכלכליות הגלובליות
 • תחזית לגבי רווחיות החברות השונות מהסקטורים השונים

ברמת המיקרו, אנו דואגים לבחירה סלקטיבית של ניירות ערך בהתאם להנחות שהוגדרו, ובהתאם לתרחישי
סיכוי-סיכון ובהתאמה לצרכי הלקוח ומטרת ההשקעה. 

לצד יישום אסטרטגיית ההשקעות, אנו דואגים במהלך הניהול להתאים ללקוחותינו את מבנה תיק ההשקעות, תוך בחינת הפרמטרים הבאים:

 • בדיקת צרכי הלקוח ומטרת ההשקעה
 • רמת סיכון המשקיע והגדרת רכיבי הסיכון בתיק
 • סכום ההשקעה מתוך סך נכסי הלקוח ופיזור יתרת הנכסים
 • נכסים ו/או התחייבויות כוללות של המשקיע
 • טווח ההשקעה ואופייה
 • צורכי נזילות

האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל התקשרות בין אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ לבין הלקוח ייעשה באמצעות הסכם ניהול תיקים בהתאם לדין ותנאי ההסכם הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד. לגילוי נאות אודות היותה של אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר החברה בכתובת www.xnes.co.il .