הדפסה
הדף אינו קיים, אנו מתנצלים על אי הנוחות.
Aman
 • מדד תל בונד שקלי
  336.81  0.34%
 • מדד תל בונד שקלי
  336.81  0.34%
 • מדד תל בונד צמודות-יתר
  314.95  0.26%
 • מדד תל בונד צמודות-יתר
  314.95  0.26%
 • דולר ארה ב
  3.92  -0.15%
 • דולר ארה ב
  3.92  -0.15%
 • אירו
  4.43  -0.10%
 • אירו
  4.43  -0.10%
 • מדד ת א 100
  1398.35  0.56%
 • מדד ת א 100
  1398.35  0.56%
 • מדד ת א 25
  1596.56  0.34%
 • מדד ת א 25
  1596.56  0.34%
 • מדד ת א 75
  850.82  0.96%
 • מדד ת א 75
  850.82  0.96%
 • מדד תל בונד 20
  316.44  0.43%
 • מדד תל בונד 20
  316.44  0.43%
 • מדד תל בונד 40
  304.71  0.36%
 • מדד תל בונד 40
  304.71  0.36%