בית השקעות אקסלנס
הדפסה

הרכב השקעות של קרנות השתלמות

ביום 01.01.2018 מוזגו קופות התגמולים והפיצויים וקרנות ההשתלמות שבניהול אקסלנס גמל והשתלמות בע''מ לפירוט אודות המיזוג לחץ כאן

נכון ל: 04/2019
שם הקופהמס' קופהמזומנים ושווי מזומניםאג''ח ממשלתי סחיראג''ח קונצרני סחירמניות וני''ע אחרים סחיריםפקדונות והלוואותהשקעות אחרותהרכב השקעות
אקסלנס השתלמות לטווח קצר
686
9.20%20.53%18.02%23.37%15.21%13.67%
Chart.
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
1190
4.79%28.12%34.12%13.30%9.75%9.92%
Chart.
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות
716
3.31%43.35%35.80%0.34%12.67%4.53%
Chart.
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
1100
4.58%32.24%26.03%11.28%13.91%11.95%
Chart.
אקסלנס השתלמות בניהול אישי
1542
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר
715
0.55%93.80%0.00%0.00%5.66%0.00%
Chart.
אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
8628
10.76%20.71%49.45%18.83%0.00%0.25%
Chart.
אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי
8629
12.42%17.42%35.33%34.59%0.03%0.20%
Chart.
אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות
8630
5.61%0.00%0.00%93.86%0.53%0.00%
Chart.
אקסלנס השתלמות כללי
964
11.02%23.26%23.07%26.07%9.45%7.14%
Chart.
אקסלנס השתלמות מניות
968
19.31%0.00%0.06%73.25%4.52%2.86%
Chart.
אקסלנס השתלמות הלכה
9528
10.66%31.09%23.23%34.92%0.00%0.10%
Chart.אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות ו/או בקרנות הפנסיה הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
יובהר כי אפיק מניות וני"ע אחרים סחירים מורכב, בין היתר, מהשקעה בתעודות סל ו/או בנכסים פיננסים וקרנות נאמנות וכיו"ב שאינם מנייתיים.