בית השקעות אקסלנס
הדפסה

הרכב השקעות של קרנות השתלמות

ביום 01.01.2018 מוזגו קופות התגמולים והפיצויים וקרנות ההשתלמות שבניהול אקסלנס גמל והשתלמות בע''מ לפירוט אודות המיזוג לחץ כאן

נכון ל: 01/2021
שם הקופהמס' קופהמזומנים ושווי מזומניםאג''ח ממשלתי סחיראג''ח קונצרני סחירמניות וני''ע אחרים סחיריםפקדונות והלוואותהשקעות אחרותהרכב השקעות
אקסלנס השתלמות לטווח קצר
686
11.44%19.60%15.64%23.11%13.92%16.29%
Chart.
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
1190
7.49%24.08%35.13%12.17%12.17%8.95%
Chart.
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות
716
3.97%36.94%41.52%0.14%11.87%5.57%
Chart.
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
1100
7.22%26.49%29.85%8.84%13.46%14.15%
Chart.
אקסלנס השתלמות בניהול אישי
1542
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר
715
26.42%36.66%9.40%0.00%27.52%0.00%
Chart.
אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
8628
15.13%17.73%51.56%15.26%0.32%0.00%
Chart.
אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי
8629
20.78%10.02%33.68%35.42%0.10%0.00%
Chart.
אקסלנס השתלמות כללי
964
13.24%14.29%18.76%29.74%12.81%11.15%
Chart.
אקסלנס השתלמות מניות
968
25.44%0.00%1.46%71.45%0.01%1.65%
Chart.
אקסלנס השתלמות הלכה
9528
15.20%17.03%29.87%37.91%0.00%0.00%
Chart.
אקסלנס השתלמות מחקה מדד S&P500
13264
53.08%0.00%0.00%46.78%0.14%0.00%
Chart.אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות ו/או בקרנות הפנסיה הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
יובהר כי אפיק מניות וני"ע אחרים סחירים מורכב, בין היתר, מהשקעה בתעודות סל ו/או בנכסים פיננסים וקרנות נאמנות וכיו"ב שאינם מנייתיים.