בית השקעות אקסלנס
הדפסה

הרכב השקעות של קרנות השתלמות

ביום 01.01.2018 מוזגו קופות התגמולים והפיצויים וקרנות ההשתלמות שבניהול אקסלנס גמל והשתלמות בע''מ לפירוט אודות המיזוג לחץ כאן

נכון ל: 07/2019
שם הקופהמס' קופהמזומנים ושווי מזומניםאג''ח ממשלתי סחיראג''ח קונצרני סחירמניות וני''ע אחרים סחיריםפקדונות והלוואותהשקעות אחרותהרכב השקעות
אקסלנס השתלמות לטווח קצר
686
8.64%20.06%17.78%25.55%14.55%13.43%
Chart.
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
1190
5.58%28.41%31.99%14.50%10.20%9.32%
Chart.
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות
716
3.11%43.47%34.94%1.46%12.91%4.11%
Chart.
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
1100
5.00%32.14%24.39%12.48%14.33%11.65%
Chart.
אקסלנס השתלמות בניהול אישי
1542
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר
715
0.70%93.71%0.00%0.00%5.59%0.00%
Chart.
אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
8628
10.31%21.64%48.12%19.45%0.19%0.29%
Chart.
אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי
8629
12.49%17.32%36.43%33.35%0.03%0.39%
Chart.
אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות
8630
13.34%0.00%0.00%85.73%0.51%0.41%
Chart.
אקסלנס השתלמות כללי
964
10.25%22.14%22.69%27.22%10.10%7.61%
Chart.
אקסלנס השתלמות מניות
968
20.81%0.00%0.11%75.03%1.49%2.56%
Chart.
אקסלנס השתלמות הלכה
9528
10.42%31.04%23.32%34.96%0.00%0.26%
Chart.אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות ו/או בקרנות הפנסיה הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
יובהר כי אפיק מניות וני"ע אחרים סחירים מורכב, בין היתר, מהשקעה בתעודות סל ו/או בנכסים פיננסים וקרנות נאמנות וכיו"ב שאינם מנייתיים.