בית השקעות אקסלנס
הדפסה

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשנת 2018

הפקדה לקרן השתלמות פטורה ממס רווחי הון.


עמית שכיר לא נהנה מהטבות מס בגין הפקדותיו עבור קרן השתלמות.
אך ראוי לציין כי הפקדת מעסיק עד תקרת המשכורת הקובעת, אינה נחשבת כהכנסה בידי העובד.

על מנת ליהנות מפטור מלא על רווחי הון, המשכורת החודשית המקסימאלית בקרן השתלמות שכירה
הינה 15,712 ₪.  מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווחים הריאליים.

שיעורי ההפקדה לקרן השתלמות הינם עפ" החלוקה הבאה (נכון לשנת 2015)
עד 2.5% על חשבון העובד סה"כ הפרשה מקסימאלית 392.80
עד 7.5% על חשבון המעביד סה"כ הפרשה מקסימאלית 1,178.40
סה"כ הפרשה חודשית מקסימאלית לעובד שכיר 1,571.20
 
 
 

חזרה 
כל הדרכים ליצור קשר
טלפון: 03-7536655
פקס:  03-5480304
דוא"ל: service@xnes.co.il

שעות פעילות המוקד:
א-ה בין 09:00-17:00
ליצירת קשר באינטרנט

כל המידע במקום אחד
הצטרף לאזור האישי שלך
הירשם לאזור האישי החדש של אקסלנס ובו תוכל להתעדכן בכל המידע אודות חשבונותיך, כולל יתרות, תנועות ועוד.




אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.