בית השקעות אקסלנס
הדפסה

גילוי נאות

אקסלנס סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (להלן: "הסוכנות") מהווה חלק מקבוצת אקסלנס השקעות בע"מ ועוסקת במכירות מוצרים ביטוחים, קופות גמל וקרנות השתלמות.

הסוכנות עומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן לצורך שיווק מוצרים ביטוחיים פנסיוניים ופיננסים.

קיימת זיקה כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה, בין הסוכנות וגופים מוסדיים אלה לבין המוצרים המשווקים על ידי הסוכנות.

חברות ביטוח:

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
מגדל חברה לביטוח בע"מ

קופות גמל וקרנות השתלמות:

אקסלנס נשואה גמל בע"מ