בית השקעות אקסלנס
הדפסה

אמנת שירות

אמנת השירות באה לתאם ציפיות בין הלקוחות לבין סוכן הביטוח בכל הקשור לקבלת שירות מתמשך.

אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות הניתן תוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.

אמנת השירות מבוססת על חוזר השירות ללקוחות, סוכנים ויועצים שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ביום 17 בדצמבר 2012,  ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות מול סוכנות הביטוח, כדלקמן:

א. אקסלנס סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (להלן "הסוכנות") תתייחס ללקוחותיה בהגינות ובכבוד ותכבד את פרטיותם.

ב. הסוכנות תפעל לעדכן את לקוחותיה לגבי אופן קבלת שירות ממנה, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדה.

ג. הסוכנות תיתן מענה מתאים לצרכי לקוח, תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח המבקש לתאם עמה פגישה או לשוחח איתה.

ד. הסוכנות תקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיה, תספק מענה ראשוני לכל פנייה, ותמסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן, וכל זאת תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

ה. הסוכנות תעניק מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת הלקוח לקבל ולהעביר אישר או מסמך, וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכל מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.

ו. הסוכנות תמסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותה על פי דין, לרבות לקוח לשעבר, וכל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

ז. הסוכנות תמסור ללקוח שפנה אליה בעניין תביעה, מידע אודות זכויות הלקוח, ותביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.

זמינות

נשמח לעמוד לשירותכם במגוון ערוצי תקשורת, תוך שמירה על מדדים של איכות ומצוינות, להלן פתחי השירות: 

  • קבלת קהל במשרדי החברה בבניין אמות פלטינום ברח' אפעל 25, פתח תקוה, קומה 21 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00
  • מוקד שירות לקוחות טלפוני:  בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00  בטלפון מספר 03-7536655
  • פקס מספר 03-7536650
  • דואר אלקטרוני: service@xnes.co.il 
  • אתר אינטרנט של החברה, הזמין לרשותכם 24 שעות ביממה, לקבלת מידע ושירותים במגוון נושאים ופנייה באמצעות טופסי צור קשר בכל נושא שכתובתו www.xnes.co.il
  • ניתן לפנות אלינו גם באמצעות דואר ישראל בכתובת: רח' אפעל 25, פתח תקוה, מיקוד 4951125
    לצורך הגשת תביעה יש לפנות אל שירות הלקוחות באחת מהדרכים שצויינו לעיל.
  
אמנת שירות זו הינה הצהרת כוונות כללית של אקסלנס סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (להלן: "הסוכנות") ואינה מחייבת אותה או מהווה התחייבות חוזית ו/או הסכמית כלפי צד כלשהו.  הסוכנות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע מהסתמכות על האמור לעיל. הפעולות המפורטות באמנה ייושמו ויפורשו על ידי  הסוכנות לפי מיטב שיפוטה, הבנתה ושיקול דעתה הבלעדי.  הסוכנות זכאית לעדכן את אמנת השירות, מעת לעת, לפי שיקול דעתה.