בית השקעות אקסלנס
הדפסהאקסלנס דואגת לכם גם לניהול סיכוני הביטוח שלכם 

אנו באקסלנס סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ מעמידים לרשותכם מוצרים שונים ממגוון תחומים בכדי שתוכלו לנהל את סיכוני הביטוח שלכם.
מטרתה העיקרית של פוליסת הביטוח הינה לספק לכם ולקרובים שלכם רשת ביטחון מפני סיכונים בטיחותיים העלולים להשפיע בצורה מהותית
על חייכם.

ביטוח בריאות  

ביטוח שמטרתו לתת ללקוח אמצעים לקבלת הטיפול הנחוץ במהירות ומבכירי הרופאים בארץ ובעולם. בביטוח בריאות פרטי קיימים תחומים רבים ביניהם ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בארץ ובחו"ל, תרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל.

ביטוח חיים

פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) מבטיחה בסיס כלכלי לך ולמשפחה במקרה של אסון כגון: תאונה, מחלה או מקרה מוות חלילה. סכום ביטוח החיים תלוי במספר בני המשפחה, משך הזמן שתכננת לפרנס אותם, הסכום החודשי שאתה רוצה להבטיח לכם ומקורות הכנסה והתחייבויות כלכליות נוספות שיש לך ולמשפחתך.

ביטוח מחלות אישיות

אחד המאבקים הגדולים ביותר במקרה של מחלה קשה, הוא המאבק על שמירת שגרת החיים של המשפחה בו המשפחה עלולה למצוא את עצמה מתמודדת עם פגיעה ברמת ההכנסה.
ביטוח מחלות קשות תפקידו לספק הגנה כלכלית ע"י פיצוי כספי של עד 600,000 ש"ח ולהשאיר לחולה ולמשפחתו דאגה אחת פחות ולאפשר להם להיות פנויים להתרכז רק במה שחשוב באמת - החלמה.
 

ביטוח סיעודי

ביטוח שמטרתו מתן מענה כלכלי לצרכים המתעוררים כאשר אדם נזקק לשירותי סיעוד, כלומר הופך במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היומיום. הביטוח מבוסס בעיקרו על פיצוי כספי חודשי ללא תלות במצבו הכלכלי של האדם וללא השפעה או קיזוז עקב קבלת סיוע כלשהו מגורם אחר.

 
ביטוח תאונות אישיות

כולנו, גם הזהירים שבינינו, חשופים לתאונות אישיות. בבית או בחוץ, לעולם איננו יכולים להיות בטוחים שאנחנו חסינים לגמרי מפני תאונה. לכן, יש לדאוג שבמקרה של אובדן כושר עבודה, נכות או מוות חלילה כתוצאה מתאונה, יהיה לנו כיסוי שיסיר כל דאגה וימנע חוסר ודאות כלכלית.

 

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים למשכנתא הינו חלק בלתי נפרד מהמשכנתא. תפקידו להגן על הלווים והן על הבנק, במקרה מוות חלילה של הלווה או אחד הלווים. במקרה כזה, חברת הביטוח לוקחת על עצמה לשלם לבנק את סכום ההלוואה שטרם נפרע, כך שהמשפחה שאיבדה את יקירה תהיה פטורה מהמשך תשלומי המשכנתא.

 
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ו/או ביטוחי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. אקסלנס סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ הינה חברה בקבוצת אקסלנס ועוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים וביטוחיים כמפורט בגילוי הנאות המפורסם באתר. האמור באתר הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור באתר, אם ייגרמו.