בית השקעות אקסלנס
הדפסה

אגרות חוב מובנות

החל משנת 2002, מובילה אקסלנס נשואה חיתום יוזמה חדשה בשוק ההון הישראלי – הנפקת אגרות חוב
מובנות סחירות.

אג"ח מובנות הינן אגרות חוב הנסחרות בבורסה בת"א, המבטיחות החזר מלא של קרן ההשקעה, וריבית ששיעורה מותנה בהתנהגותם של פרמטרים פיננסיים שמוגדרים מראש.
אגרות החוב המובנות הגדירו אפיק השקעה חדש, הנמצא בטווח שבין האפיק הסולידי והספקולטיבי: מחד, המשקיע אינו מסכן את קרן ההשקעה שלו, בהנחה שהוא מחזיק את השקעתו עד לפדיון. מאידך, הוא עשוי ליהנות מתשואות גבוהות הגלומות בחשיפה לתנודות של הפרמטרים הפיננסיים שהוגדרו בתנאי האיגרת.
 
מוצרים מובנים קיימים בשווקים הבינלאומיים מזה זמן רב. בשנתיים האחרונות תפסו תאוצה בארץ נוכח מגמת הפחתות הריבית על רקע פקיעת בועת המניות בעולם, במרץ 2000. 
השילוב של רמת ריבית נמוכה (בפרט באפיק המט"חי), העדר אלטרנטיבות השקעה המניבות ריבית "מעניינת" והחשש מהשקעה ישירה במניות, הובילו משקיעים לחפש השקעות המניבות תשואה גבוהה יותר בהשוואה לאפיקי השקעה חלופיים, במקביל ללקיחת סיכון מסוים. חברת אקסלנס נשואה חיתום הנפיקה את איגרות החוב המובנות כמענה לצורך האמור.

התהליך:
אריזה מחדש של התחייבויות פיננסיות של מוסדות פיננסים בינ"ל המדורגים AA)  S&P) לפחות, אל תוך חברה ייעודית חד תכליתית (SPC) ישראלית והנפקה לציבור של אגרות חוב המגובות בתזרים הנובע מההתחייבויות הפיננסיות מתכונת ההנפקה החדשנית מעניקה יתרונות מס חשובים הן למשקיעים מוסדיים והן למשקיעים פרטיים ובנוסף, מאפשר לשוק הון הישראלי חשיפה למכשירים פיננסים מתוחכמים בצורת אגרות חוב ישראליות סחירות הנגישות לכל סוגי המשקיעים. 
 
שם המוצר הצמדה מס' ני"ע דירוג תשקיף/דוח מדף
שחרית דולר ה' דולרית 1102896
AAA
לחץ כאן
שחרית ז' שקלית 1106079 AAA לחץ כאן
גלבוע דולר דולר 1090810 +AA לחץ כאן
עדן דולר א' דולר 1089820 AAA לחץ כאן
עדן דולר ב' דולר 1089838 AAA לחץ כאן
גלילאו א' שקלי משתנה 1094457 Aaa לחץ כאן
גלילאו ב' שקלי משתנה 1094465 Aaa לחץ כאן
גלילאו הפקדות ג' מדד 1092139 AA לחץ כאן