בית השקעות אקסלנס
הדפסה

לקוחות M&A

shamir   arris qumarket    redhat  XIV   IBM
  caesars
voltaire    melanox xerox  xmpie
schema 
      groupon המשביר לצרכן   office depot
mirs  hot wibiya    conduit            
visonic       bioness  
b-hive  vmware    icap    alcon
fis  sapiens   aol mediguide   st.jude
ventormedtronic eglue    nice