בית השקעות אקסלנס
הדפסה

 דיווח בגין הפסקת תשלומים

 בעת הפסקת הפקדת תשלומים בגין עובד לקופת גמל, במסגרת הדיווח השוטף, ידווח המעביד לחברה המנהלת מידע כמפורט להלן:

  • מספר מזהה של החברה המנהלת
  • מספר מ"ה של קופת הגמל/קרן ההשתלמות
  • שם המעביד
  • מספר מזהה של המעביד
  • שם העובד
  • מספר ת.ז של העובד
  • סיבת הפסקת התשלומים
  • מועד הפסקת התשלומים


באם הפסקת התשלומים הינם כתוצאה מסיום העסקה - עליך להעביר בנוסף גם טופס "הודעת המעסיק לגוך מוסדי על מעמד כספי הפיצויים". לחץ להורדת הטופס

 חזרה ליישום תקנות תשלומים


יצירת קשר עם דסק מעסיקים
טלפון: 03-7530445
פקס:  03-7536650
דוא"ל: maasikim@xnes.co.il

שעות מענה טלפוני בדסק:
א-ה בין 09:00-15:00