בית השקעות אקסלנס
הדפסה

היזון חוזר

לנוחיותך ולמען מעקב שוטף, במסגרת התקנות, החברה תשלח היזונים חוזרים כמפורט להלן:

  • היזון חוזר ראשון על תקינות טכנית של קובץ הדיווח - בתוך 3 שעות
  • היזון חוזר מסכם על דיווח שוטף - בתוך 5 ימי עסקים
  • היזון חודשי - עד 15 לחודש העוקב למועד הדיווח
  • היזון שנתי - 28 לחודש פברואר של השנה העוקבת

 חזרה ליישום תקנות תשלומים


יצירת קשר עם דסק מעסיקים
טלפון: 03-7530445
פקס:  03-7536650
דוא"ל: maasikim@xnes.co.il

שעות מענה טלפוני בדסק:
א-ה בין 09:00-15:00