בית השקעות אקסלנס
הדפסה

 הפקדה ביתר לקופת גמל / קרן השתלמות

המעביד רשאי להגיש בקשה לחברה המנהלת להשבת הסכום שהופקד בה ביתר באמצעות קובץ דיווח נפרד מקובץ הדיווח השוטף בצירוף תצהיר וסיבת ההפקדה ביתר.

יודגש, כי דיווח שלילי לא יקוזז מהתשלום השוטף.

 חזרה ליישום תקנות תשלומיםיצירת קשר עם דסק מעסיקים
טלפון: 03-7530445
פקס:  03-7536650
דוא"ל: maasikim@xnes.co.il

שעות מענה טלפוני בדסק:
א-ה בין 09:00-15:00