בית השקעות אקסלנס
הדפסה


תחזית מדד לחודשים ינואר - מרץ

02.02.2016 תחזית הערות
ינואר 2016       0.6%-
ירידה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה, ירידה במחירי המים והתחבורה הציבורית, ירידה במחיר הדלק
פברואר 2016
0.3%-                                  
ירידה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה, ירידה במחיר הדלק

מרץ 2016

0.0%

עלייה עונתית בסעיף הדיור. ירידה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה, ירידה במחירי ביטוח החובה


*12 חודשים הבאים                                            
0.9% ינואר 16 - דצמבר 16
** 12 חודשים הבאים 0.2% ינואר 16 - דצמבר 16

* התחזית ל - 12 החודשים הקרובים ניתנה תחת הנחת שער דולר של 4.0 ומחיר חבית נפט  של 60$ בתוך 12 חודשים.
** התחזית ל-12 החודשים הקרובים ניתנה תחת הנחת שער דולר ומחיר חבית נפט המצויים כיום בשוק.
*** התחזית עשויה להשתנות במהירות והיא רגישה מאד לשינויי הדולר ומחירי האנרגיה.

מדד חודש ינואר צפוי לרדת ב-0.6% 

מדד ינואר צפוי להיות שוב נמוך במיוחד, בדומה לביצועים שהציג בשנתיים האחרונות. להורדות המחירים היזומות צפויות להיות גם השנה השפעה שלילית על המדד הקרוב, אם כי נכון להיום נראה כי זו תהיה מעט פחות חזקה ממה שנראה בתחילה. השנה מדובר במחירי התחבורה הציבורית, שרושמים ירידה של 14.5% וצפויים להשיל מהמדד הכללי קצת פחות מ 0.1% , כאשר ההשפעה צפויה להתקבל ברובה בחודש ינואר. גורם משמעותי נוסף הינו הירידה של 3.5% במחירי הדלק בתחנות, שנכנסה לתוקף בתחילתו של החודש. מלבד כל אלו, גם סעיף ההלבשה וההנעלה נוהג לרדת בחדות בחודש ינואר. לגבי הפחתת מחירי ביטוחי החובה, זו נדחתה וצפויה להיכנס לתוקפה בחודש מרץ, כך שאינה צפויה להביא לשינוי בתחזית השנתית.

מדד חודש פברואר צפוי לרדת ב-0.3%
גם בחודש פברואר צפויה להימשך מגמת הירידה במחירים. אתמול התבשרנו על כך שמחירי הדלק בתחנות צפויים לרשום ירידה של כ 0.0% . בהתחשב במסלול מחירי הנפט במהלך החודש האחרון, בהחלט מדובר בהשפעה קטנה שהיתה יכולה להיות משמעותית בהרבה אלמלא התיקון שהתקבל בשבועיים האחרונים של החודש הקודם. מלבד זאת, גם הורדת מחירי התחבורה הציבורית צפויים להמשיך ולהכביד )אם כי לא בצורה משמעותית(. מבחינת הגורמים העונתיים, סעיף הדיור נוהג לרדת קלות בחודש פברואר ולכן עשוי להוות משקולת וכך גם מחירי ההלבשה וההנעלה.

אינפלציה ב-12 החודשים הבאים: 0.2%
בהודעת הריבית האחרונה החליטו בבנק ישראל להתעלם מההתמתנות בציפיות האינפלציה וחשוב מכך, בציפיות הפורוורד לאינפלציה. אמנם במהלך השבוע שעבר אלו תיקנו קלות, על רקע העלייה במחירי הנפט, אך עם פתיחתו של השבוע הנוכחי חזרו לרדת שוב, על רקע הירידה המחודשת של הנפט. מי שמדאיגה יותר היא ההחרפה המסתמנת ב"מלחמת המטבעות" העולמית, זאת על רקע הפחתת הריבית ביפן לרמה שלילית. לחוזקת השקל היתה השפעה שלילית חזקה במהלך השנה החולפת לא רק על צמיחת התוצר אלא גם על רמת המחירים המקומית. התחזקות המטבע לא רק שמורידה את כח התחרותיות של היצואנים המקומיים ולכן "תורמת" להאטה בפעילות הכלכלית (בעיה כשלעצמה...) אלא שהיא גם גוררת הוזלת הסחורה נמיובאת, דבר שבא לידי ביטוי בירידה החדה יחסית שרשם המדד הסחיר במהלך שנת 2015 (3.3%-), ולחץ את המחירים כלפי מטה עוד יותר. נראה כי בנק ישראל מצוי היום בפלונטר של ממש - מחד, החשש מהמשך ההתחזקות בשערו של השקל ובצורה חריפה יותר, מה שיכביד עוד יותר על היצוא המקומי. מנגד, שוק הדיור המקומי הרותח, שהנתונים הזורמים ממנו עד כה אינם מצביעים על התמתנות.


הכתבה אינה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לכותבים/לאקסלנס אין ענין אישי בנושא הכתבה.
גילוי נאות
האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור בסקירה זו משקף את דעותיהם והערכותיהם של עורכי הסקירה אשר שמם מופיע בגוף הסקירה ואינו משקף בהכרח את עמדתה הרשמית של אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס נשואה. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי עורכי הסקירה ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שעורכי הסקירה ו/או החברה ביצעו בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. הדעות והתחזיות האמורות לעיל, עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ, חברות בשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו. קבוצת אקסלנס, אשר הינה חלק מקבוצת דלק, עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות ועשיית שוק בניירות ערך של חברות שונות ובאג"ח ממשלתיות. כמו כן, חברות בשליטתה ובעלי מניותיה, או גורמים אחרים הקשורים עמה באופן זה או אחר מחזיקים או עשויים להחזיק, מעת לעת, במישרין ו/או בעקיפין בניירות ערך או נכסים פיננסיים הקשורים לסקירה זו. למידע אודות היותן של חברות מקבוצת אקסלנס בעלות רשיון שיווק השקעות ולא ייעוץ השקעות ולגילוי נאות אודות זיקתן של החברות האמורות לנכסים פיננסיים ו/או לגופים מוסדיים, ראה לשונית "גילוי נאות" באתר אקסלנס נשואה – www.xnes.co.il. כל הזכויות בסקירה זו שייכות לאקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ והעברת חלקים מתוכנה לאחרים, שימוש בהם או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה, אם לא צוין אחרת.