בית השקעות אקסלנס
הדפסה


תחזית מדד: אוקטובר - דצמבר

01.11.2015 תחזית הערות
אוקטובר 2015      
0.2%-    
ירידה במע"מ, ירידה במחירי החשמל, עלייה במחירי ההלבשה וההנעלה.
נובמבר 2015 0.2%- ירידה במחירי הדלק, ירידה במחירי הירקות, ירידה עונתית בסעיף הדיור, עלייה עונתית בסעיף ההלבשה וההנעלה.

דצמבר 2015

0.2%

עלייה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה

**12 חודשים הבאים              
0.9% אוקטובר 15 - דצמבר 16

* התחזית ל - 12 החודשים הקרובים ניתנה תחת הנחת שער דולר ממוצע של 4.0 ומחיר חבית נפט  של 60$ בתוך 12 חודשים.
* התחזית עשויה להשתנות במהירות והיא רגישה מאד לשינויי הדולר ומחירי האנרגיה.

מדד חודש אוקטובר צפוי לרדת ב-0.2% 

"הגל השני" המשמעותי של ירידות המחירים החד פעמיות, צפוי "להותיר את חותמו" במדד חודש אוקטובר הקרוב.
הירידה במע"מ והמשך הירידה במחירי החשמל, צפויים להוות את המשקולות העיקריות שידחפו את המדד כלפי מטה. כפי שציינו בעבר, אנו מעריכים כי השפעת הירידה בשיעור המע"מ לא צפוייה להיות דרמטית שכן, היא תשפיע בעיקר על מוצרים בפיקוח שמשקלם במדד קטן יחסית. שאר ההורדה, צפויה להיות "מגולגלת" ברובה אל כיסם של היצרנים. בנוסף, למרות שתת סעיף הדלקים צפוי להיוותר ללא שינוי ולכן, לא להכביד על סעיף התחבורה והתקשורת, תת סעיף הנסיעות לחו"ל צפוי לרדת בחדות יחסית, זאת, עקב ירידת הביקושים לטיסות לאחר היציאה מתקופת החגים. מלבד כל אלו, גם המצב הביטחוני ש"התרועע" משמעותית במהלך החודש, עשוי להשפיע בצורה שלילית. אמנם, איננו מעריכים השפעה שלילית ספציפית על סעיף כזה או אחר, אך אין ספק שהמצב מגדיל כלפי מטה את הסיכון לתחזיתנו.

מדד חודש נובמבר צפוי לרדת ב-0.2%
הדלק חוזר להשפיע לשלילה, והפעם צפוי להשיל מהמדד הכללי קצת פחות מ 0.1% , זאת לאחר ירידה של 1.1% , עליה כבר הוכרז בנובמבר. גם סעיף הירקות התנודתי עשוי לרדת בחדות לאחר העלייה החדה שהציג בספטמבר ובמרבית אוקטובר ועל כן, להכביד. אם כי כאן, עוד עשויים להתקבל עדכונים בהמשך. סעיף הדיור, שכידוע מהווה את העוגן החיובי למדד, נוהג שלא כהרגלו להציג ירידה בחודש נובמבר ועל כן, עשוי להוות הפעם משקולת שלילית אף הוא. מנגד, סעיף ההלבשה וההנעלה צפוי לעלות בחודש נובמבר, בהתאם לעונתיות המאפיינת אותו בחודש זה. חייבים לומר שגם בחודש נובמבר הסיכונים לתחזית הינם כלפי מטה, שכן, באמת שקשה לזהות כרגע לחצים כלשהם לעליית מחירים, במי מבין הסעיפים המרכיבים את המדד.

אינפלציה ב-12 החודשים הבאים: 0.9%
אז נכון ששני המדדים הקרובים לא צפויים להביא עימם את "בשורת האינפלציה" המיוחלת, אך אנו בהחלט מעריכים שכבר בחודשים הקרובים האינפלציה המקומית תתאושש ואיתה גם הציפיות. על אף שני המדדים הנמוכים האחרונים (ואלו שעוד צפויים) נכון להיום לא הסתמנו/ מסתמנות ירידות מחיר כלשהן שאינן בתוואי העונתי המאפיין אותן, מלבד כמובן אותן השפעות חד פעמיות. אפילו סעיף המזון, שסיים את השנה שעברה בטריטוריה שלילית, והתחזית עבורו גם בתחילת השנה לא היתה מעודדת במיוחד, הציג שיעורי עלייה חיוביים מתחילת השנה וב 12 החודשים האחרונים. בעבר כבר ציינו כי בחינת מדד המחירים לצרכן, ללא סעיף האנרגיה, מעלה שבנטרול הירידה במחירי האנרגיה היה עולה המדד ב-0.7% (0.5%-כולל הסעיף). נוסיף לכך את ההפחתות החד פעמיות שכבר נכללו במדדים האחרונים ונקבל שיעור עלייה העומד סביב 1% . איננו טוענים כי מדובר בשיעור אינפלציה גבוה, אך בהחלט בשיעור אינפלציה בו בנק ישראל היה מסתפק ויותר מכך. אם נשים לרגע "בצד" את השפעתם האפשרית של האירועים הביטחוניים האחרונים, שכרגע איננו לוקחים בחשבון בתחזיתנו, אנו מעריכים שציפיות האינפלציה צפויות לרשום שיפור בתקופה הקרובה ובמידה ולא יוכרזו הפחתות מחיר נוספות, צפויות אף לרשום שיפור משמעותי. נראה שגם בבנק ישראל מחכים לראות כיצד יתפתחו הציפיות בתקופה הקרובה, בייחוד לאחר שיחלפו מדדי החודשיים הקרובים.


הכתבה אינה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לכותבים/לאקסלנס אין ענין אישי בנושא הכתבה.
גילוי נאות
האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור בסקירה זו משקף את דעותיהם והערכותיהם של עורכי הסקירה אשר שמם מופיע בגוף הסקירה ואינו משקף בהכרח את עמדתה הרשמית של אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס נשואה. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי עורכי הסקירה ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שעורכי הסקירה ו/או החברה ביצעו בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. הדעות והתחזיות האמורות לעיל, עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ, חברות בשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו. קבוצת אקסלנס, אשר הינה חלק מקבוצת דלק, עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות ועשיית שוק בניירות ערך של חברות שונות ובאג"ח ממשלתיות. כמו כן, חברות בשליטתה ובעלי מניותיה, או גורמים אחרים הקשורים עמה באופן זה או אחר מחזיקים או עשויים להחזיק, מעת לעת, במישרין ו/או בעקיפין בניירות ערך או נכסים פיננסיים הקשורים לסקירה זו. למידע אודות היותן של חברות מקבוצת אקסלנס בעלות רשיון שיווק השקעות ולא ייעוץ השקעות ולגילוי נאות אודות זיקתן של החברות האמורות לנכסים פיננסיים ו/או לגופים מוסדיים, ראה לשונית "גילוי נאות" באתר אקסלנס נשואה – www.xnes.co.il. כל הזכויות בסקירה זו שייכות לאקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ והעברת חלקים מתוכנה לאחרים, שימוש בהם או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה, אם לא צוין אחרת.