בית השקעות אקסלנס
הדפסה


ספתח - הסבר מדד אוגוסט ותחזיות - 16/09/15, אביתר בן דוד, אנליסט מאקרו, מחלקת מחקר ואסטרטגי


מדד חודש אוגוסט ירד ב-0.2%
מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט הפתיע כלפי מטה וירד ב-0.2%. ב-12 החודשים האחרונים ירד המדד הכללי ב-0.4%, זאת בהשוואה לירידה של 0.3% שנמדדה ב-12 החודשים שהסתיימו בחודש יולי. מתחילת השנה ירד המדד הכללי ב-0.2%. 

הסעיפים הבולטים במדד חודש אוגוסט:
  • סעיף הדיור עלה ב-0.7%. מדד מחירי הדירות (ולא במדד) עלה ב-0.9%.
  • מדד מחירי חינוך, תרבות ובידור עלה ב-1.0%
  • מדד מחירי סעיף שונות עלה ב-0.4%
  • סעיף התחבורה והתקשורת ירד ב-1.3% 
  • סעיף המזון (ללא ירקות ופירות) ירד ב-0.2%
  • מדד מחירי הלבשה והנעלה ירד ב-3.7%. בניכוי השפעות עונתיות עלה המדד ב-0.9%
  • ירידה של 6.0% בסעיף הפירות הטריים
הרצף השלילי נפתח מוקדם מהצפוי - ציפיות האינפלציה ירדו בחדות בשבועות האחרונים בציפייה למדדי ספטמבר -נובמבר שצפויים להיות נמוכים במיוחד. הוזלות יזומות של משרד האוצר, ביטול אגרת הטלוויזיה, ירידה חדה במחירי החשמל והוזלה
משמעותית במחירי הדלק בעקבות קריסת מחירי הנפט צפויים להוביל לרצף של מדדים שליליים במיוחד. מדד אוגוסט הוא רק הספתח למה שצפוי להתחולל בחודשיים הקרובים וציפיות האינפלציה שגם ככה מוטות כלפי מטה (לפחות לפי ההערכות
שלנו), עשויות לקבל דחיפה נוספת באותו כיוון.
אין בשורות של ממש במדד חודש אוגוסט – מצד אחד מחירי הדיור ממשיכים לעלות וגם הסעיפים העונתיים לחודש אוגוסט הצביעו על עלייה. סעיף המזון אומנם אכזב כאשר רשם ירידה לראשונה מאז חודש מרץ ( -0.2% ), עם זאת עדיין לא ניתן להתייחס לזה כחולשה. בשנה האחרונה הערכנו כי ירידות המחירים במזון נגמרו וכי לגורמים כגון עליית שכר המינימום, ופגיעה אנושה ברשת "מגה" יתמכו במחירי המזון. בחודש אוגוסט הנחנו כי ההשפעה החיובית של "חודשי הקיץ" דווקא תטיב עם הסעיף בהמשך למגמה שנראתה בחודשים האחרונים. 

מלבד סעיף המזון גם הירידה החדה בסעיף התחבורה והתקשורת איננה מספקת בשורות של ממש - הירידה במחירי הדלק היתה צפויה והיא תימשך לאור הפחתת המע"מ והצניחה במחירי הדלק (אבל להערכתנו היא זמנית בלבד ואף תתוקן
כלפי מעלה בהמשך). גם ירידה של 2.1% במדד מחירי התקשורת העיבה על שיעור השינוי שהציג הסעיף ודחפה אותו כלפי מטה בצורה חדה מהצפוי, דבר שהשפיע כמובן לשלילה גם על המדד הכללי, אבל לפחות על פי ביצועי מניות התקשורת
בבורסה בחודשים האחרונים אנחנו לקראת סוף עדכון המחירים כלפי מטה.

גם עליית מחירי הדיור אינם בשורה של ממש (אולי עבור שר האוצר) - סעיף הדיור רשם עלייה של 0.7% , בהתאם לעונתיות המאפיינת אותו בחודש אוגוסט, זאת בהמשך לשיעור השינוי החיובי הגבוה יחסית שהציג בחודש יולי ( 1.0%).
מחירי הדיור עלו בחדות יחסית אף הם - 0.9% , זאת בהמשך לעלייה של 0.8% שנרשמה בחודש יולי. מזה תקופה סימנו את סעיף הדיור כזה שימשיך להוות את העוגן החיובי למדד המחירים הכללי, כאשר "הרתיחה" בשוק הנדל"ן הישראלי לא צפויה
להתמתן בקרוב, בוודאי שלא ברמת הריביות הנוכחית ולא בקצב הבניה הנתון. לפחות בטווח הקצר, נראה כי צעדי הממשלה לבלימת מגמת העלייה במחירים דווקא תרמה לדחיפתם כלפי מעלה שכן הביאו רבים להקדים את רכישת הדירה וייתכן אף
הביאו בעלי דירות להעלות את מחירי השכירות טרם יינקטו צעדים מגבילים נוספים מצד הממשלה גם על גובה השכירות. בנוגע למדדים הקרובים, סעיף הדיור לא צפוי להציג עליות חדות כמו אלו בהן צפינו בחודשיים האחרונים, אך מצד שני, גם
איננו צופים שיציג ירידה.

כאב הראש של בנק ישראל – תפקידו של בנק ישראל הוא להשיג את יעד האינפלציה של הממשלה ( 1%-3% ) וחלק מהדרכים לעשות זאת הוא ניהול ציפיות האינפלציה. אומנם הציפיות הנגזרות משוק ההון כיום הן כי האינפלציה הממוצעת ב 4- השנים הקרובות תהיה מתחת ליעד, אבל הן מושפעות לרעה במה שיגדירו בבנק ישראל כגורמים חד פעמיים. חלקם אפילו גורמים מעודדי צמיחה כמו הפחתת מיסים ולכן בבנק ישראל ינהגו ככל הנראה באיפוק בשלב זה ולא יגיבו לציפיות הנמוכות. עוד צריך לזכור כי המדיניות של בנק ישראל היא מרחיבה מאוד.

מדד חודש ספטמבר צפוי לרדת ב-0.6%
שילוב של מספר גורמים דפלציוניים צפויים לדחוף את המדד כלפי מטה בחדות יחסית. המשך הירידה במחירי הנפט (ירידה של כ 15%- נוספים כאשר משווים בין ממוצע המחיר של 5 הימים האחרונים של החודשים אוגוסט ויולי) הביא לעדכון שלילי
נוסף של מחירי הדלק בתחנות גם בחודש ספטמבר, הפעם מדובר היה בירידה של כ 4.5%- . בנוסף, בחודש ספטמבר צפויות להיכנס לתוקפן שתי הורדות מחירים משמעותיות יחסית. הראשונה היא ירידה של 6.2% במחירי החשמל ברחבי
הארץ, שצפויה להשיל מהמדד הכללי כ 0.17%- . ההורדה השנייה היא ביטול אגרת הטלוויזיה שאושרה בקריאה שניה ושלישית ותבטל את האגרה רטרואקטיבית מה 1- בינואר 2015 ועל כן צפויה להשפיע לשלילה כבר על המדד הקרוב. בצד
הגורמים שצפויים להוות את העוגן החיובי למדד נוכל למצוא את המשך העלייה בסעיף הדיור, לצד עלייה עונתית בסעיף הירקות והפירות, שעשויים למתן במעט את הירידות. עם זאת, לאור האפשרות להמשך לחצים דפלציוניים מיובאים עקב
ההתפתחויות הגלובליות האחרונות שעשויים לבוא לידי ביטוי בחודש ספטמבר, הסיכון לתחזית נמצא כרגע כלפי מטה.

תחזית מדד חודשים ספטמבר - נובמבר
16.09.2015 תחזית הערות
ספטמבר 0.6%-  ירידה במחירי הדלק, ירידה במחירי החשמל, ביטול אגרת הטלויזיה
אוקטובר 0.1%- עלייה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה, עלייה במחירי הירקות והפירות, ירידה במע"מ
נובמבר 0.1%- ירידה במחירי הירקות והפירות ובמחירי התרבות והבידור
12 חודשים הבאים               0.7%                  ספטמבר 15 - יאוגוסט 16

התחזית 12 חודשים קדימה ניתנה תחת הנחת שער דולר  של 4 ומחיר חבית נפט של 60$ בעוד 12 חודשים.
 
 
הכתבה אינה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לכותבים/לאקסלנס אין ענין אישי בנושא הכתבה.
גילוי נאות
האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור בסקירה זו משקף את דעותיהם והערכותיהם של עורכי הסקירה אשר שמם מופיע בגוף הסקירה ואינו משקף בהכרח את עמדתה הרשמית של אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס נשואה. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי עורכי הסקירה ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שעורכי הסקירה ו/או החברה ביצעו בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. הדעות והתחזיות האמורות לעיל, עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ, חברות בשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו. קבוצת אקסלנס, אשר הינה חלק מקבוצת דלק, עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות ועשיית שוק בניירות ערך של חברות שונות ובאג"ח ממשלתיות. כמו כן, חברות בשליטתה ובעלי מניותיה, או גורמים אחרים הקשורים עמה באופן זה או אחר מחזיקים או עשויים להחזיק, מעת לעת, במישרין ו/או בעקיפין בניירות ערך או נכסים פיננסיים הקשורים לסקירה זו. למידע אודות היותן של חברות מקבוצת אקסלנס בעלות רשיון שיווק השקעות ולא ייעוץ השקעות ולגילוי נאות אודות זיקתן של החברות האמורות לנכסים פיננסיים ו/או לגופים מוסדיים, ראה לשונית "גילוי נאות" באתר אקסלנס נשואה – www.xnes.co.il. כל הזכויות בסקירה זו שייכות לאקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ והעברת חלקים מתוכנה לאחרים, שימוש בהם או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה, אם לא צוין אחרת.